Events

Fireside chat with Khun Anand Panyarachun

and three new faces in Thai politics

17 June 2019

OTF website.jpeg

Fireside Chat with H.E. Anand Panyarachun and Three New Faces in Thai Politics

การพูดคุยระหว่างคุณอานันท์ ปันยารชุนและสามโฉมหน้าใหม่ในการเมืองไทย

 

ปัจจัยชักนำให้ทั้งสามท่านริเริ่มที่จะทำงานด้านการเมืองล้วนมาจากประสบการณ์ส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจจากครอบครัว สภาวะแวดล้อมทางสังคม หรือความหวังที่อยากจะสร้างสังคมที่ดีให้กับบุคคลรุ่นหลัง 

 

คุณธิดารัตน์ ยิ่งเจริญและคุณช่อ-พรรณิการ์ วานิช นั้นมีสิ่งที่คล้ายกันคือการที่ทั้งสองได้เลือกเรียนคณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนกัน ด้วยความฝันที่อยากจะเป็นทูต แต่ด้วยสภาวะแวดล้อมในประเทศในช่วงนั้นไม่มั่นคงและเกิดเรื่องมากมายภายในประเทศจึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทั้งสองเปลี่ยนแปลงเส้นทางของตนเอง เนื่องจากเส้นทางสายกระทรวงต่างประเทศนั้นไม่ตอบโจทย์ชีวิตของทั้งคู่อีกต่อไป ในด้านของคุณหมอเอ้ก (นายแพทย์คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ )ผู้ซึ่งแม้ประวัติการศึกษาและการทำงานสายแพทย์แตกต่างจากสองท่านแรก แต่มองว่าในความจริงแล้วการเมืองเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมาก ทุกคนล้วนอยากเห็นความมั่นคงของสังคมและการพัฒนาของประเทศ

เมื่อถามว่าทั้งสามท่านมีความฮึดสู้ขนาดไหนในเส้นทางสายการเมืองนี้ ทั้งสามท่านเล่าถึงประสบการณ์ของการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่ผ่านมา ซึ่งถึงแม้จะมีความท้าทายมาก ไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ครั้งแรก หรือการลองผิดลองถูก แต่ทุกท่านพร้อมที่จะสู้เพื่อสร้างสังคมและประเทศที่ดีในอนาคต 

ทั้งสามท่านมีความมั่นใจที่จะพัฒนาบทบาททางการเมืองของตัวเองและมีความเห็นตรงกันในการต่อต้านความรุนแรงในสังคม หากพบเจอรากฐานความรุนแรง ควรรีบหาวิธีป้องกันทันทีและควรมีพื้นที่ในการเจรจาเพื่อป้องกันความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงจะส่งเสริมและสนับสนุนบุคคลรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมในการเมืองมากขึ้น ทำให้การเมืองเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วบุคคลรุ่นใหม่คือรากฐานของการพัฒนาสังคมและประเทศในอนาคต

 

คุณอานันท์ ปันยารชุนให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดมาก โดยได้ตั้งข้อสังเกตว่าทั้งสามท่านล้วนมีแรงบันดาลใจ (Inspiration) ความมุ่งมั่น (Determination) ปณิธาน (Aspiration) และวาระ( Agenda) ที่น่าสนใจมาก โดยล้วนแต่อยากเห็นสังคมและประเทศดีขึ้น

มีการตั้งคำถามให้คุณอานันท์เกี่ยวกับคำนิยามของประชาธิปไตย ซึ่งทุกท่านเห็นพ้องกันว่าไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่แต่คือประโยชน์ของประชาชนที่เป็นใหญ่ (Public Interest) ซึ่งอาจมีคำถามตามมาว่าผู้ใดที่เป็นผู้กำหนด”ผลประโยชน์” ของประชาชน และอาจเกิดข้อโต้แย้งได้ว่าสิ่งใดคือประโยชน์และสิ่งใดไม่ใช่ประโยชน์โดยคำตอบนั้นไม่ได้มีนัยยะอื่นใดเลย หากแต่คือสิ่งใดๆ ที่ทำแล้วเป็นผลประโยชน์เพื่อประชาชน (Not state before public) ดั่งที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงยึดมั่นที่จะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนชาวสยาม 

มีคำถามที่ว่าประเทศไทยจะสามารถฝ่าอุปสรรคของความขัดแย้งในสังคมที่เกิดจากการแบ่งฝ่ายการเมืองเพื่อเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร ในเรื่องนี้คุณอานันท์มองว่าทุกอย่างอยู่ที่ความคิดและมุมมอง ความพยายามเข้าใจความเห็นที่ต่าง จุดยืนของบุคคลหนึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา สุดท้ายแล้วอยู่ที่ความคิดที่แต่ละคนจะพิจารณาแยกแยะ วิเคราะห์วินิจฉัยบนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทุกฝ่ายควรลดอคติ จึงจะฝ่าอุปสรรคนี้ไปได้ และไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร รูปแบบทางการเมืองจะไปทางไหน สิ่งที่ควรทำคือการมองในมุมบวก และ “Be open-minded” เปิดรับมุมมองใหม่ๆ และพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไป

 

สรุปข้อคิดเห็นทางสังคม (บางประเด็น) จากคุณอานันท์ ปันยารชุน 

  • สังคมควรระมัดระวังการบริโภคสื่อการเสพสื่อโดยขาดการไตร่ตรองอาจนำไปสู่ความเกลียดชังและความรุนแรงได้

  • การเปลี่ยนแปลงทางสังคมควรค่อยเป็นค่อยไปความคิดและวัฒนธรรมการทำงานเป็นเรื่องที่เปลี่ยนยาก ควรดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป หากการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบเชิงปฏิวัติอาจนำไปสู่ความขัดแย้ง ความรุนแรงและความสูญเสียเหมือนในหลายประเทศได้

  • บางสิ่งบางอย่างไม่จำเป็นต้องอยู่ในภาคการเมืองเพื่อจะสร้างการเปลี่ยนแปลงเพราะบางสิ่งเปลี่ยนจากภายนอกอาจง่ายกว่าภายใน

  • สังคมทั่วโลกมีประชาธิปไตยในแบบของตัวเองซึ่งแต่ละประเทศอาจนิยามความเป็นประชาธิปไตยไม่เหมือนกัน

  • พื้นฐานของประชาธิปไตยคือการทำสังคมให้ชี้แจงอย่างเต็มที่ (Fully informed) 

  • ประชาธิปไตยคือการประสานผลประโยชน์ หรือหาจุดตรงกลาง (Consensus) ไม่ใช่การต่อรองเพื่อหาผลประโยชน์ และความมีการกำกับดูแล (Governance)

  • สุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่สังคมต้องการคือ สุขภาพขั้นพื้นฐานและการศึกษา

 

หมายเหตุ: การพูดคุยกันในครั้งนี้เป็นการจัดร่วมกันระหว่าง มูลนิธิอ๊อกฟอร์ด สมาคมศิษย์เก่าเคมบริดจ์ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน เป็นการเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ที่เป็นจากศิษย์เก่าของอ๊อกฟอร์ด เคมบริดจ์และวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน เพื่อสะท้อนมุมมองต่ออนาคตของประเทศ ซึ่งทุกท่านที่เชิญมาล้วนมาในนามส่วนตัวไม่ใช่ในนามพรรค อาจไม่ได้เรียนเชิญทุกพรรคหรือบางท่าน เนื่องจากไม่ใช่ทุกพรรคที่จะมีนักการเมืองรุ่นใหม่ที่เป็นศิษย์เก่าจากสามสถาบันดังกล่าว

OXFORD & CAMBRIDGE CHRISTMAS DRINKS

08 DEC 2016

Time flies and here we are again approaching the end of 2016.   Please join us for an evening of drinks and good cheers.

DEMOCRACY IN THAILAND AFTER MILITARY

28 APR 2016

  • What is the roadmap ahead of elections

  • What is Thailand's position in the AEC?

  • Opportunities, challenges under shifting landscape

 

Open to all Oxford University members. Space is limited.

OXFORD, CAMBRIDGE AND LSE CHRISTMAS PARTY

15 DEC 2015

Join us to jingle and mingle with dear friends over our annual Christmas Drinks.  We look forward to catching up on what you have been doing in 2015 and what your plans are for 2016!

IVYPLUS 007 PARTY

31 OCT 2015

We are invited to join the “IvyPlus 007 Party”, with Oxford and Cambridge Alumni as guests.

AMARTYA SEN LECTURE

21 JUL 2015

We are privileged that this prestigious Lecture Series will be held in Asia for the first time since its inception.  The eminent guest speaker for this year’s Lecture will be Mr. Haruhiko Kuroda, Governor of the Bank of Japan and former President of the Asian Development Bank, who will deliver a presentation on “How to Sustain Economic Growth in Asia?”.  Professor Sen will join Mr. Kuroda in a post-lecture discussion.